Chào mừng quốc tế thiếu nhi 1.6

Thông báo nghỉ lễ 2/9

THÔNG BÁO

 

V/v: Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

 

-        Căn cứ Bộ Luật Lao Động nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

-        Căn cứ Thông báo nghĩ lễ của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội

 

Trường mầm non Hoa Tulip thông báo đến Quý Phụ huynh các Bé về việc nghỉ lễ ngày 2/9/2014 như sau:

 

    1. Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 từ ngày 01/9/2014 (thứ 2) đến hết ngày 02/9/2014 (thứ 3)

 

    2. Trường mầm non Hoa Tulip sẽ hoạt động lại vào ngày 03/9/2014 (thứ 4) 

 

Trường mầm non Hoa Tulip Trân trọng thông báo!