Chào mừng quốc tế thiếu nhi 1.6

Thay đổi tên miền xem camera online

 

Do nhà cung cấp tên miền thay đổi nên server mới để xem camera online là:
hoatulip.questek.tv:81

 

 

Mong quý phụ huynh thông cảm!