Chào mừng quốc tế thiếu nhi 1.6

Lịch Sinh Hoạt Lớp Nhà Trẻ

                                                     LỊCH SINH HOẠT

                                       Lớp Nhà Trẻ

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

7h-7h30

Đón trẻ

7h30-7h45

Thể dục sáng

7h45-8h30

Ăn sáng + Yaourt/ bánh plan + VS

8h30-8h45

Hoạt động chung

8h45-9h00

Uống sữa

9h00-10h15

Ngủ giấc 1

10h15-10h30

VS + chuẩn bị ăn trưa

10h30-11h15

Ăn trưa + trái cây

11h15-11h45

Tổ chức cho trẻ chơi + vệ sinh

11h45 – 14h30

Uống sữa + ngủ trưa ( Ngủ giấc 2)

14h30-14h45

Vệ sinh + lau mặt

14h45-15h15

Ăn xế

15h15- 16h

Vệ sinh + tắm trẻ

16h00- 17h00

Tổ chức cho trẻ chơi + trả trẻ