Chào mừng quốc tế thiếu nhi 1.6

Chương trình học trong tháng 11

CHƯƠNG TRÌNH HỌC (THÁNG 11/ 2013)
LỚP : NHÀ TRẺ
TUẦN NỘI DUNG MỤC ĐÍCH
1
(04/11 - 09/11/2013)
Cô đuổi bắt
Đuổi theo bóng
Khuyến khích trẻ tập bò
Luyện tập trẻ bò nhanh
Tạo cho trẻ cảm giác thích thú
2
(11/11 - 16/11/2013)
Ai đấy? Tập nhận biết tên mình, tên cô
Búp bê đâu rồi? Làm quen với một số bộ phận trên cơ thể
Chơi: "Ú òa" Tạo cảm xúc vui thích, thỏa mãn nhu cầu giao tiếp của trẻ
3
(18/11 - 23/11/2013)
Bé đặt vào và lấy ra Trẻ biết đặt vào và lấy ra những đồ vật nhỏ từ rổ
Hiểu các từ: "Bỏ vào", "Lấy ra"
Chi chi chành chành Tạo cảm giác thích thú
Rèn luyện phản xạ nhanh
Làm quen với vần điệu
4
(25/11 - 30/11/2013)
Chơi với gậy Phát triển cơ tay, chân
Làm quen kỹ năng cầm, nắm
Bắt bướm Phát triển thị giác
Tạo cho trẻ cảm giác thích thú